Engineering

Skupina IPMA podporuje z konstrukčního hlediska celý vývojový proces v oblasti tváření plechových dílů v sektoru automobilového průmyslu, ale také v jiných hospodářských odvětvích.

Je jedno, zda se jedná o stupňovitou sadu nebo progresivní nářadí, strukturovaný nebo pohledový díl, tenký nebo silný plech, know-how IPMA se využívá po celém světě. Cílem stále zůstává vytvoření a teoretické zajištění vyrobitelné geometrie konstrukčních dílů s přihlédnutím k nákladům, kvalitě a bezpečnosti procesů.

Služby:

Analýza proveditelnosti

 • vývoj přibližných metod
 • vypracování výrobních koncepcí
 • přezkoumání vyrobitelnosti
 • vývoj změn konstrukčních dílů za účelem vyrobitelnosti
 • spotřeba materiálu a vkládání nástřihů do sebe
 • zkouška lisování
 • optimalizace doby výroby
(např. vícenásobná výroba, výroba díl v dílu)
 • znázornění investičních nákladů
 • změnový management
p?íprava výrobních koncept?
optimalizace doby výroby (nap?. vícenásobná výroba / ?ty?násobná výroba
ov??ování vyrobitelnosti
 

Tahová maketa

 • vývoj tahové makety a varianty
 • optimalizace nástřihu popř. rozprostírání
 • vkládání nástřihů do sebe
 • optimální spotřeba materiálu
skladba nást?ihu
vývoj tahové makety a varianty

Plánování metod

 • vypracování plánů metod CAD (2D a 3D)
 • vypracování uspořádání pásů pro progresivní nářadí
 • CAD – prověření průběhu výrobního procesu
 • prověření výrobních prostor
 • analýza ořezu
analýza o?ezu
p?íprava uspo?ádání pás? pro postupový nástroj

Simulace tváření

 • prověření všech tvářecích procesů
 • analýza rozpružení (spring back)
 • optimalizace sérií (úspora materiálu)
analýza rozpružení (springback)
pr?zkum všech tvá?ecích proces?

Konstrukce

 • podpora při vypracování konstrukce
 • kontrola konstrukcí nástrojů podle zákaznických směrnic
 • změnový management
kontrola konstrukcí nástroj? dle zákaznických sm?rnic

Spektrum výkonů

 • vnější plášť a viditelné konstrukční díly
 • strukturní díly pro karoserie, platforma i podvozek a nápravy
 • transfer (mechanický nebo ruční) a progresivní nářadí
 • tváření za studena
 • ocelový plech od měkkého až po velmi pevný s jakoukoli tloušťkou plechu
 • hliník
strukturní díly pro karoserii, platformu i podvozek a nápravy
Strukturteile für Karosserie, Plattform, sowie Fahrwerk und Achsen

Systémy

 • Autoform
 • Catia V5

Všechny informace k oblasti služeb IPMA Engineering (inženýrství) jsou Vám k dispozici ke stažení zde ve formátu PDF: Engineering.pdf

 1. Volkswagen AG (Wolfsburg)

  Prověření vyrobitelnosti, koncepční metody, simulace tváření, tahové makety 3D, plány metod, šetření průběhů a optimalizace procesů pro různé projekty

 2. Volkswagen de México S.A. de C.V.

  Beetle NF Coupe & Cabrio

  Prověření vyrobitelnosti, koncepční metody a rovněž zkouška konstrukcí nástrojů pro cca 150 konstrukčních dílů v projektech Beetle NF Coupe & Cabrio

 3. Adam Opel AG (Rüsselsheim)

  Prověření vyrobitelnosti pro různé konstrukční díly a projekty za předpokladu 4 operací v nástroji

 4. ŠKODA AUTO a.s.

  Prověření vyrobitelnosti, koncepční metody a simulace tváření pro různé projekty

další odkazy