Tooling

Kvalifikovaní nástrojaři a technici skupiny IPMA pomáhají celosvětově překlenout nedostatky personálu v oblasti nářaďovny a údržby.

Po analýze skutečného stavu plánuje firma IPMA všechny následné práce, vytváří pracovní a termínové plány, přebírá nářadí, provádí práce a doprovází personál zákazníka v náběhové fázi.

Služby:

Dohotovení

 • Převzetí nedodělaných sad nářadí

Optimalizace povrchu

 • přepracování nářadí pro povrchové díly pro zlepšení auditové známky (dveře / kapoty / postranice / střecha)

Rozměrové korekce

 • zapracování rozměrových korekcí do sériového nářadí pro dosažení předepsané známky dílů přímo na místě

Provedení přejímek nástřihů

 • analýza nářadí a tušírovacích otisků (připravenost na přejímku)
 • kontrola lisovacích parametrů specifických pro zákazníka
 • provedení přejímky a stanovení optimálního nástřihu
 • vyhotovení opatření a dokumentace

Optimalizace nástřihů

 • analýza nářadí, tušírovacích otisků a lisovacích parametrů
 • analýza parametrů dílů (povrch, měrové protokoly)
 • provedení ověřovací série
 • vytvoření katalogu opatření, úsporného potenciálu a dokumentace

Änderungen

 • Einbringen von kurzfristigen Änderungen in Serienwerkzeugen direkt vor Ort
 • Analyse des Umfanges (Fertigungsstandsaufnahme, Korrekturvolumen und Steps, Änderungsstatus, Teilestatus)
 • Planung der Arbeiten
 • Festlegung der zu ändernden Werkzeugoperationen
 • Einplanung im Zeitfenster
 • Abarbeitung des Volumens
 • Einarbeitung der Werkzeuge auf Serienpresse
 • Betreuung der Anlaufphase

Durchführung von Werkzeugabnahmen

 • Analyse der Werkzeuge und Tuschierbilder (Abnahmefähigkeit)
 • Überprüfung der kundenspezifischen Parameter
 • Durchführung der Abnahme gemäß den Kundenvorschriften oder Lastenheften
 • Erstellung von Maßnahmen und Dokumentationen

Údržba na místě:

Změny a údržba na sériovém nářadí se provádějí krátkodobě na místě.
Firma IPMA provozuje skupinu pro rychlé nasazení, aby bylo možné provádět změny, údržbářské práce a opravovat škody bez přerušení výrobního cyklu.

Služby:

Provedení údržby

 • pravidelná kontrola výrobních prostředků na základě kontrolních a údržbářských plánů

Analyzování a vypracování

 • stanovení statusu a vytvoření údržbářských a kontrolních plánů, plánování náhradních dílů
 • přizpůsobení intervalů údržby výrobním cyklům

Plánování náhradních dílů

 • nákup náhradních dílů, které se budou měnit podle plánu údržby
 • nákup normovaných dílů, razníků pro tvarové otvory a matrice

Krátkodobé opravy

 • skupina pro rychlé nasazení, aby bylo možné opravit škody přímo na místě (příp. ještě během výrobního cyklu, např. při zlomení nářadí nebo výměně střižných a děrovacích razníků)

Středně dlouhé opravy

 • skupina pro rychlé nasazení, aby bylo možné opravit škody přímo na místě (mezi výrobními cykly)

Dlouhodobé opravy

 • termínové plánování a plánování předstihu, provedení změn
 • opravy interní nebo u externího dodavatele

Zlepšení kvality

 • optimalizace povrchu nářadí

Změny

 • zapracování změn na místě

Všechny informace k oblasti služeb IPMA Tooling jsou Vám k dispozici ke stažení zde ve formátu PDF: Tooling.pdf

 1. Volkswagen užitkové vozy

  údržba nářadí a údržbářské práce - výměník tepla a chladící nářadí

 2. Voestalpine Polynorm Gmbh & Co. KG

  údržba nářadí různých sad nářadí

 3. Volkswagen AG

  vybudování a zapracování lemovacích přípravků a lemovacího nářadí

 4. MAN

  tahové nářadí systémy hliníkových nádrží

  zapracování tahového nářadí

další odkazy