Impresum

IPMA Projectmanagement Monitoring & Assistance GmbH

Tischlerstr. 3
38440 Wolfsburg
Spolková republika Německo
Tel.: +49 5361 601 58-0
Fax: +49 5361 601 58-100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu v Braunschweigu, oddíl B, vložka 200429
Daňové identifikační číslo: DE206560001

Vedení společnosti
Jean-Guy Passebois: jgpassebois@remove-this.ipma-group.com
Klaus-Dieter Leis: kdleis@remove-this.ipma-group.com

Internet
Koncepce & projektový management: H3-Polymedia
Vizuální design: Nicolas Pollender
Vývoj: Fröhlich & Frei, Büro für Informatik und Medientechnik


Osoba odpovědná za obsah dle § 10 odstavec 3 Státní smlouvy o mediálních službách:

Jean-Guy Passebois
Tischlerstr. 3
D-38440 Wolfsburg


Copyright

Obsah a struktura webových stránek IPMA GmbH jsou autorsky chráněny. K rozmnožování informací či dat, zejména k dalšímu používání textů, částí textů a obrazového materiálu, je třeba si předem vyžádat souhlas. Každé další zhodnocení, šíření, rozmnožování, zveřejňování atd. textů a obrázků uveřejněných na těchto webových stránkách si vyžaduje výslovný písemný souhlas IPMA GmbH. Všechna práva zůstávají u autorů.


Disclaimer

Za aktuálnost, správnost a úplnost informací poskytnutých na těchto webových stránkách IPMA GmbH nepřebírá odpovědnost. To samé platí i pro obsah externích webových stránek, na které tyto stránky odkazují přímo či nepřímo pomocí hyperlinků a na které IPMA GmbH nemá žádný vliv.