Řízení jakosti

ISO 9001:2015

Jsme certifikovaní dle ISO 9001:2015 a provozujeme všeobecný management kvality. Všechny pracovní procesy jsou pravidelně kontrolovány.